Keresés


Elérhetőség

vipautosiskola
Fürdő u. 1
Tata
2890

06203344095

E-mail: vipautosiskola@gmail.com

Képzési szerződés

1.o                                                   Felnőttképzési szerződés

amely létrejött: V.I.P. Autósiskola (2890 Tata, Fürdő u. 1. NYTSZ:adószám:64375193-1-31) mint oktatási intézmény

Tanuló neve:

Kategória:

Tanuló címe:

Elméleti képzés módja:

Szül. hely és idő:

1.      A képző szerv biztosítja a tanuló hozzájárulásával a jelentkezési lap és annak mellékleteiben szereplő és különleges adatainak bizalmas, diszkrét kezelését a vizsgára jelentés időpontjáig. A továbbiakban a tanuló fennmaradó személyes és különleges adatainak kezelése mellett a tanulmányi adatokra is kiterjed a jogszabályokban előírt időpontig. Ezt követően a képző szerv az adatokat megsemmisíti. A szolgáltatott adatok hitelességéért a tanuló felel.

2.      Mint képző szerv a képzés szolgáltatás felelőse a rendeletben meghatározott képzési szolgáltatás feltételeit folyamatosan biztosítom. A megjelölt kategóriára képzési engedéllyel rendelkezem.

3.      Mint tanuló nyilatkozom, hogy a teljes képzési szolgáltatásra tájékoztatót átvettem, megismertem és elfogadom. A tájékoztatóban a képző szerv rögzítette az ügyfélfogadás rendjét, a megjelölt kategóriára vonatkozóan a tanfolyamra történő felvétel és a vizsgára bocsátás feltételeit, az előírt alkalmassági vizsgálatokat, a tanfolyam tantárgyait, azok kötelező óraszámait, a tanórák időtartamát, a hiánypótlását, a tandíj fizetés módját, a tantárgyak hallgatása alóli mentesítés feltételeit, a járműhasználatot, a gyakorlati képzés váltóhelyeire vonatkozó előírásait, az elsősegélynyújtás ismeretek megszerzésének módját, a szerződésmódosítás vagy szerződésbontás feltételeit illetőleg a tanuló és a képző szerv jogait és kötelezettségeit. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben PTK szabályait kell alkalmazni.

Vállalási feltételek

     Járműhasználat: a jelentkező a képző szerv járműveit veszi igénybe.

Ügyintézési díj: 9900Ft                                                              Elméleti képzés helye: 2890 Tata Fürdő u. 1.

Elméleti tandíj: 54900Ft                                                             Elméleti képzés kezdő ideje:...........................

Gyakorlati tandíj: 11900Ft/tanóra

Gyakorlati tandij hétvégén: 11900 ft/tanóra                                  Oktatási napok:...............................................

Kedvezmény:                                                                            Tanfolyam tervezett befejezése:...............

Fizetendő:                                                                                  Tanfolyamdíj fizetési módja: készpénz 

  Hatósági mutatószámok

Átlagos Képzési Óraszám (ÁKÓ): adott időszakra, tanfolyamtípusra és képzési részre (elmélet, gyakorlat) és képző szervre vonatkozó, a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint számított mutatószám, amely azt mutatja, hogy a képző szerv átlagosan hány oktatási óra alatt készítette fel a sikeres vizsgára a tanulóit.

ÁKÓ AM elmélet:   nincs adat

       AM gyakorlat: nincs adat

        A    elmélet:   nincs adat

        A   gyakorlat:  nincs adat

        B  elmélet:     nincs adat

        B gyakorlat  170,82%

  

2.o

VSM  AM elmélet:   nincs adat
        AM gyakorlat: nincs adat
        A    elmélet:   nincs adat
        A   gyakorlat:  nincs adat
        B  elmélet:     69,23 %
        B  gyakorlat:  39,02% 

 

Képzési Költség (KK):

a képzőszerv által ismert minden – a mutató számításánál a közlekedési hatóság által meghatározottak szerint figyelembe veendő – olyan ellenszolgáltatás, amelyet a tanuló az adott képzés során megfizet.

 

AM : 128.900 Ft                       Vizsgadíjak KRESZ: 10500Ft, járműkezelési v.: 7200Ft, forgalmi v.: 7200 Ft Ügyintézési díj 9900 Ft

 A : 341.900 Ft                         Vizsgadíjak KRESZ: 10500Ft, járműkezelési v.: 9000Ft, forgalmi v.: 24.000 Ft Ügyintézési díj 9900 Ft

A1: 321.900 Ft                         Vizsgadíjak KRESZ: 10500Ft, járműkezelési v.: 9000Ft, forgalmi v.: 24.000 Ft Ügyintézési díj 9900 Ft

A2: 231.900 Ft                         Vizsgadíjak KRESZ: 10500Ft, járműkezelési v.: 9000Ft, forgalmi v.: 24.000 Ft Ügyintézési díj 9900 Ft

B  : 411.900 Ft                         Vizsgadíjak KRESZ: 4.600Ft, forgalmi v: 11000 Ft Ügyintézési díj: 9900 Ft

 

 

 

Törvényes képviselő:................................................................                                    Tanuló:........................

A tanulótól átvett dokumentumok jegyzéke:

1.      jelentkezési lap:

2.      orvosi igazolás:

3.      mentesítésre vonatkozó másolat:

 

                         

                                                                                                                                                              .....                                                                                             Dombai Norbert iskolavezető

Dátum: